​​

Bragar & Arnol

Community Trust

"Promoting Pride in Place"

 

Tàlanta Ealanta - Bragar and Arnol's Got Talent

Jan 13
Tàlanta Ealanta - Bragar and Arnol's Got Talent

​Dealbhan na h-oidhche fosglaidh, ar taing dhuibh a thàinig agus iad a chuidich. Bi an taisbeanadh ri fhaicinn gach Diardaoin, no cuiribh fios gu buill a' chomataidh.

Photos from the opening night, thanks to all who came and to those who helped :) Visit the exhibition on Thursdays during the Cofaidh Morning, or contact a committee member.

 

talanta ealanta.jpg 

 

talanta e11alanta.jpg