​​

Bragar & Arnol

Community Trust

"Promoting Pride in Place"

 

Blog

Jan 13
Tàlanta Ealanta - Bragar and Arnol's Got Talent

​Dealbhan na h-oidhche fosglaidh, ar taing dhuibh a thàinig agus iad a chuidich. Bi an taisbeanadh ri fhaicinn gach Diardaoin, no cuiribh fios gu buill a' chomataidh.

Photos from the opening night, thanks to all who came and to those who helped :) Visit the exhibition on Thursdays during the Cofaidh Morning, or contact a committee member.

 

talanta ealanta.jpg 

 

talanta e11alanta.jpg 

Jan 02
Cèilidh na Bliadhn' Ùire - New Year Cèilidh

nye.jpg

 

nyee.jpg nyeee.jpg

Nov 15
Hacksaw Ridge

hacksaw.jpg

Nov 08
Copan Chair visit to Grinneabhat

cc2.jpgcc4.jpg

Copan chai1.jpg 

Sep 30
Soup and Pudding

17015668_1240627669353487_503610463287691207_o.jpg 

Aug 18
AGM - Oidhche Curry

AGM.jpg 

May 30
Pàrant is Pàiste

parant is paiste lucia.jpg

May 27
Farpais Ainmeachaidh

Farpais ainmeachaidh.jpg

May 22
Bible Study

New dates for Bible Study

Bible study `1.jpg
 

May 22
Brunch

Bha math ur faicinn aig Bhrunch an t-seachdainn sa chaidh. Dòchas nach robh a' ghraisg ​seo ri trod ribh

 

Brunch 17.jpeg 

 

1 - 10Next